İzleyiciler

Müslümanlara TekliflerSevgili Müslüman kardeşlerim!.. Allah’ın selâmı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun... Biz maalesef, nefislerimizin ve şeytanın tahrik ve teşviki ile bir konuda birleşmişizdir: “Birleşmemek” konusunda... Bendeniz büyük Müslümanların ve akranlarımın ellerinden öperek, küçüklerin gözlerinden öperek birkaç teklifte bulunmak istiyorum.

Birincisi namazdır. Sadece Cuma namazı değil, günde beş vakit namaz. Lütfen ve merhameten bu konuda birleşelim ve namazlarımızı dosdoğru kılalım.

İkincisi: Cemaattir, elden geldiği kadar farz vakit namazlarını cemaatle kılalım. Camileri dolduralım. Düzenin imamlarını beğenmeyenler kendi aralarında cemaat olup namaz kılsınlar.

Üçüncüsü: Küfre ve zulme rıza göstermeyelim, muhalefet edelim. Kâfirleri, zalimleri, münâfıkları, fâsık ve fâcirleri desteklemeyelim.

Dördüncüsü: Müslümanların ilmihallerini (Gerekli ve zarurî din bilgilerini) öğrenmeleri için genel bir kampanya açalım).

Beşincisi: Çocuklarımıza, yedi yaşından başlayarak din ve Kur’ân dersleri verdirelim, onları dindar Müslümanlar olarak yetiştirelim.

Altıncısı: Devletimizin, toplumumuzun, halkımızın, bilhassa Müslüman ümmetin temiz, şeffaf ve faziletli olması için ne yapmak lazımsa bunları yapalım. Bugünkü pisliği ve kokuşmayı temizlemeye çalışalım.

Yedincisi: İslâm’ın, hak ve muteber tek din olmak konusunda ortağı olmadığını, insanlığın selâmetinin İslâm barışı gölgesi altına girmesinde bulunduğunu kabul edelim ve “Üç hak ibrahimî din vardır” sapıklıklarına ve aldatmacalarına cephe alalım.

Sekizincisi:Zekatlarımızla öncelikle miskin (hiçbir şeyi olmayan) fakir, yoksul, muhtaç din kardeşlerimize yardım edelim. Zekâtlarımızı din sömürücülerine kaptırmayalım.

Dokuzuncusu: Başta gıybet olmak üzere lisan günahlarını azaltmak için çalışalım. Zamanımızda nice sahte sofular, ağızlarına bir gram alkol koymazken günde okkalarca ölü kardeşlerinin etini yemektedir. Bu vahşete, bu pisliğe son verelim. Bu konuda bir seferberlik başlatalım.

Onuncusu: Her Müslüman günde en az bir saat faydalı, değerli, kalıcı din ve kültür kitapları okusun. Böylece ilmini, irfanını arttırsın. Bunda çok büyük hayırlar vardır.Bu konuda çok geniş bir kampanya açılmalıdır.

Onbirincisi: Din düşmanlarının, okumalarını istemediği imanlı, zeki, istidatlı, kabiliyetli, geleceği parlak çocuklarımızı Avrupa’da, Japonya’da okutalım. Bunların oralarda bozulmamaları için gerekli tedbirleri alalım, müesseseleri kuralım. Beş yabancı dil bilen, başarılı yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmış, kendi branşında en iyi uzman olan elemanlar yetiştirelim.

Aziz Müslüman kardeşlerim.

Cemaatçilik, tarikatçilik, grupçuluk taassubuna (bağnazlığına) kapılmayalım. Müslümanlar çeşitlilik içinde sarsılmaz bir vahdet teşkil etmelidir.

Bizim belimizi büken büyük belâlardan biri de din ve mukaddesat sömürücülüğüdür. Ümmet bünyesi içinde din sömürücüsü haşaratı ve canavarları yaşatmayalım.

Allah’tan firaset isteyelim.

Futbol kulübü tutar gibi siyasî parti veya cemaat tutmayalım.

Allah’ın bize yardım etmesi için önce biz kendimize yardım edelim. İbadet edelim... İhlaslı Müslümanlar olalım...Ahlâklı, faziletli, yüksek karakterli Müslümanlar olalım... Şehirli ve medenî Müslümanlar olalım... Vasıflı, güçlü, üstün Müslümanlar olmak için bütün sebeplere tevessül edelim...

Dedikodularla gevezelikle, zevzeklikle, gıybet ve nemime ile ömürlerimizi boşa harcamayalım.

İki günümüz birbirine eşit olmasın. Her yeni günümüz bir öncekinden ilim, irfan, kültür, hayır hasenat, ibadet, güzellik, iyilik bakımından üstün olsun.

Büyük cihad yapalım.

Şeriata ve Sünnete sımsıkı yapışalım...

M. Şevket Eygi

Hiç yorum yok: